ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ของวัดป่าโพธิธรรมออเลซุนด์

 
 

IBAN NR:NO 1739103813046

Swift : Sparno 22

เลขที่บัญชี 3910-38-13046

Sparbank (Vestnes)

Bankens Ads:Sparebanden Møre

Postboks 55

6399 Vestnes

Norway

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานเปิดวัดปฏิบัติธรรม

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2554 ณ วัดป่าโพธิธรรม

WatbodhidhammBuddhist forening i norge 6392 Vikebukt

 

ภิกษุทั้งหลาย  เราได้พ้นแล้วจากบ่วงแห่งมารทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์  ทั้งที่เป็นของมนุษย์ 

แม้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน  ท่านทั้งหลาย  จงเที่ยวไปสู่ชนบท  เพื่อประโยชน์  และความสุข

แก่ชนเป็นอันมาก  แต่อย่าไปรวมกัน ๒ รูป โดยทางเดียวกัน จงแสดง ธรรมอันมีควมมงาม

ในเบื้องต้นคือศีล อันงามในท่ามกลางคือสมาธิ และอันงามในที่สุดคือปัญญา  จงประกาศ   

พรหมณ์จรรย์  พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลส  

ดุจธุลีในจักษุน้อยย่อมมีอยู่  เพราะโทษที่ไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมจากคุณที่จะพึ่งได้พึ่งถึง ผู้รู้

เท่าถึงธรรม  จักมีอยู่  แม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม  เพื่อจะแสดงธรรม

 

 

 

 

 
 
::Gallery
 
ธรรมะสัญจร นอกสถานที่

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

วัดป่าโพธิธรรมทรอนแฮม

เปิดป้ายวัด
ธรรมสัญจร

 
::Gallery
 
ธรรมะสัญจร นอกสถานที่

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

วัดป่าโพธิธรรมทรอนแฮม

เปิดป้ายวัด
ธรรมสัญจร

 

 

 
 

วัดสาขาที่ 4

 
 

 

 
 

เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่ โครงการสร้างวัดใหม่

 
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างวัดป่าโพธิธรรมออเลซุนด์

 

 

Nipphan31